Kungälvskicken 2015

17 januari 2015 genomfördes den allra första upplagan av KungälvsKicken, ett löplopp över 5,5 km i centrala Kungälv där hela överskottet gick till välgörande ändamål. Vi hade ansvar för alla marknadsföring och kommunikation, och i uppdraget ingick bland annat namn och logotyp, ett övergripande kommunikationskoncept och produktion av allt marknadsföringsmaterial – från bemsida och annonser till nummerlappar och mössor. 

 

Löplopp i Kungälv brukar i bästa fall locka ett par hundra personer, så resultatet överträffade alla förväntningar: Över 1000 personer sprang eller tog sig runt banan på något annat sätt, trots snålblåst och snöblandat regn. Och när de insamlade medlen räknades samman landade slutsumman på 135.352 kronor, som avkortat gick till Cancerfonden. 

ETT NYTT CASE

UPP IGEN? TRYCK BARA PÅ PILEN

eller kanske är det dags att höra av sig till någon av oss.

THOMAS OTTOSSON

+46 703 88 87 91
 

JOHANNES NERTMAN

+46 705 10 89 93

 

ON 2017 –  Fredriksbergsgatan 3, 442 30 Kungälv